Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

1. Tilastollisen aineiston kuvailumenetelmät
2. Keskeiset tilastolliset tunnusluvut
3. Tilastollinen todennäköisyys ja tärkeimmät diskreetit tilastolliset todennäköisyysjakaumat (mm. binomijakauma, Poisson-jakauma, jatkuva jakauma ja normaalijakauma)
4. Tilastollinen estimointi ja virhearviointimenetelmät
5. Tilastollisen testaukseen periaatteet ja tärkeimmät tilastolliset testit (mm. normaalijakaumatesti, t-testi, khii-toiseen-testi)
6. Korrelaatio ja lineaarinen regressio
7. Aikasarja-analyysin perusteita, erityisesti aikasarjan lineaarisen trendin ja liukuvien keskiarvojen määrittäminen
8. Kaoottisen ja ei-kaaottisen järjestelmän erot

Luentomoniste "Havaintojen tilastollinen käsittely" ja luentokalvot.

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta ja 25% laskuharjoituksista. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5 85% kokonaispisteistä.

Opintojakso on fysikaalisten tieteiden kandiohjelman toteuttama. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on kurssilla 30 opiskelijan kiintiö.

Kurssiin kuuluu viikottaisia luentoja ja laskuharjoituksia. Osa harjoituksista tehdään tietokoneella.

Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella ja laskuharjoituksilla tai vaihtoehtoisesti tentillä.

Luennot 15.3. - 4.5.2021 ma 12.15-14 ja ti 14.15-16

Katso tarkemmat tiedot koulutusohjelman kurssiohjelmasta.