Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 6.8.2019
16:15 - 18:00
Tue 6.8.2019
18:00 - 19:45
Thu 8.8.2019
16:15 - 18:00
Thu 8.8.2019
18:00 - 19:45
Tue 13.8.2019
16:15 - 18:00
Tue 13.8.2019
18:00 - 19:45
Thu 15.8.2019
16:15 - 18:00
Thu 15.8.2019
18:00 - 19:45
Tue 20.8.2019
16:15 - 18:00
Tue 20.8.2019
18:00 - 19:45
Thu 22.8.2019
16:15 - 18:00
Thu 22.8.2019
18:00 - 19:45
Tue 27.8.2019
16:15 - 18:00
Tue 27.8.2019
18:00 - 19:45
Thu 29.8.2019
16:15 - 18:00
Thu 29.8.2019
18:00 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painikketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina edellytetään lukion pitkää matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, erityisesti derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Kurssi on tarkoitettu lähinnä fysiikan opintoja yliopistossa aloittaville opiskelijoille helpottamaan siirtymistä lukiosta yliopisto-opintoihin.

Lukion pitkää matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, erityisesti derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys fysikaalisesta, tutkivasta tavasta tulkita ja ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Hänellä on myös käsitys siitä, miten nykyfysiikan tieto on historiallisesti rakentunut. Hän tietää, mitkä ovat fysiikan keskeiset osa-alueet, fysikaalisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä fysiikan peruskäsitteet.

1. Mekaniikkaa: mekaniikan peruskäsitteistö, suhteellisuusperiaate, impulssiperiaate ja energiaperiaate

2. Sähkömagnetismia: sähkön ja magnetismin peruskäsitteistö, kentän käsite, sähkömagnetismin ja sähködynamiikan peruslait

3. Termofysiikkaa: kineettinen kaasuteoria, termofysiikan pääsäännöt ja entropia

4. Energian kvantittuminen, kvanttimekaniikan hahmottelua

Tarkentuu myöhemmin.

Tarkentuu myöhemmin.

Luennot 16 t, laskuharjoitukset 16 t ja tentti.

Tentit: 7.9.2019 9-13 ; 19.10.2019 9-13 ; 20.11.2019 17-21

Ilmottaudu tenttiin Avoimen yliopiston omat sivut palvelussa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.

Täältä löydät lisätietoja tenttiin ilmoittautumisesta.