Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman perusopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei tarvita

Opiskelijat muodostavat kokonaiskuvan Maan rakenteesta ja Maata muovaavista prosesseista.

Katso tarkemmat aikataulut koulutusohjelman kurssisivulta: https://courses.helsinki.fi/fi/GEOK_101/136616944

Maan rakenne ja fysikaaliset ominaisuudet, laattatektoniikka, Maata muokkaavat endogeeniset ja eksogeeniset prosessit:

Mitä geologia on, miten Maa on syntynyt; Maan rakenne ja seismiset aallot; Maanjäristykset; Maan magneettikenttä; Maan painovoimakenttä ja isostasia; Laattatektoniikka; Plutoniset prosessit; Vulkaaniset prosessit; Rapautuminen; Fluviaaliset sedimentaatioprosessit; Eoliset prosessit; Glasiaaliset prosessit; Metamorfiset prosessit; Deformaatioprosessit; Orogenia; Massaliikunnot; Rannikkoprosessit.

Tarbuck & Lutgens & Tasa 2017. Earth, an Introduction to Physical Geology, 12. painos. Pearson.

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja kotiharjoitukset, Mastering Geology -oppimisympäristö

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Kurssi suoritetaan kurssin aikana tehtävillä ns. harjoitustehtävillä (50% loppuarvosanasta) ja arviointitehtävillä (50% loppuarvosanasta). Molemmista tehtävätyypeistä tulee suorittaa hyväksyttävästi vähintään puolet kurssin läpi pääsemiseksi. Sekä harjoitus- että arviointitehtävien (annetaan tehtäväpaketteina) palautuksille on päivämäärät, joiden jälkeisiä suorituksia ei lueta hyväksi.

Kurssi jakautuu kolmeen osioon siten, että geofysiikan ja laattatektoniikan osuus kattaa 33 % kurssin arvostelukokonaisuudesta, eksogeenisten prosessien osuus 33 % ja endogeenisten prosessien osuus 33 %.

Harjoitustehtävät tehdään Mastering Geology -oppimisympäristössä. Harjoitustehtävissä on 3 yrityskertaa. Oikeasta vastauksesta ensimmäisellä yrityskerralla saa 100% pisteistä, toisella kerralla 60% pisteistä ja kolmannella kerralla 30% pisteistä.

Arviointitehtävät ovat erillisiä Moodlesta löytyviä ja Moodleen palautettavia tehtäviä. Luennoitsijat arvostelevat arviointitehtävien suoritukset; tehtävistä saatava pistemäärä määräytyy palautetun työn laadun perusteella.

Harjoitus- ja arviointitehtäviä käydään läpi kurssiassistenttien kanssa viikottaisissa ryhmätapaamisissa.

Opintojakso toteutetaan luentoina (48 h) ja niitä tukevina harjoituksina (harjoitus- ja arviointitehtäviä; harjoitusryhmätapaamiset 28 h).

Opintojakso jakautuu kolmeen osaan:

  1. Geofysiikka ja laattatektoniikka
  2. Endogeeniset prosessit
  3. Eksogeeniset prosessit