Kuva: Pixabay

Verkko-opetuksena syksyllä 2020

Kurssi johdattaa historiantutkimuksen käytäntöön ja historiaan.

Kurssin liittyvien kirjallisten tehtävien tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä.

Luentotallenteissa luodaan katsaus länsimaisen historian kronologiaan, tarkastellaan historiallisen ajattelun vaiheita kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin, perehdytään lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden valintaan sekä tutustutaan digitaalisiin lähdemateriaaleihin.

Ryhmäosuudessa tehdään pieni mikrohistoriallinen tutkielma, joka puretaan pienryhmissä. Lisäksi ryhmätöiden kautta perehdytään globaalihistoriaan.

Kurssiin sisältyy kaksi verkkotehtävää liittyen liittyen historiantutkimuksen mahdollisiin tutkimusmateriaaleihin ja lähteisiin - kohteina: Kansalliskirjasto ja Helsingin Kaupunginarkisto.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Verkko-opetus

DateTimeTitleLocation

Tue 8.9.2020
16:00 - 17:00
Aloitustapaaminen
Linkki luentoon jakson oppimisympäristö Moodlessa
Mon 12.10.2020
18:15 - 19:45
Ryhmätyöskentelyn aloitustapaaminen (yhteinen kaikille ryhmille)
Linkki luentoon jakson oppimisympäristö Moodlessa

Registration and fee

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso soveltuu kaikille historiasta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja. Jakso on ensimmäinen historian perusopintojen kokonaisuuden jaksoista.

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä.

Opintojaksossa käsitellään historiantutkimuksen luonnetta, metodeja sekä sen käyttämiä lähdeaineistoja ja luodaan yleiskatsaus ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin.

Tiedot kurssilla käytettävästä oppimateriaalista kerrotaan opetuksen yhteydessä, lisäksi tiedot löytyvät kurssin Moodlesta.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden suoriutumisen avulla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa koostuu seuraavista osista:

Luentotallenteet+ referaatti+ lopputyö sekä kirjalliset tehtävät ryhmätyöskentelyn aikana + mikrohistoriallinen tehtävä.

Luentotallenteilla käsitellään seuraavia teemoja:

- Euroopan historian kronologiaan kreikkalais-roomalaisesta antiikista nykypäiviin
- länsimaisen historiallisen ajattelun muotoutumiseen antiikista uusimpiin virtauksiin
- historiantutkimuksen työprosessiin (aiheen valinta, lähteiden ja tutkimiskirjallisuuden käyttö, lähdekritiikki, tutkimustyön vaiheet).
- Lisäksi kurssin aikana tutustutaan elektronisiin tietokantoihin ja niiden käyttöön.

Jakson alussa sovitaan lopputehtävän aiheesta (aihe-ehdotukset nähtävillä heti kurssin Moodle-sivun auettua). Työ koostuu aiheluonnoksesta, tiivistelmästä ja loppuesseestä. Kaikissa työn vaiheissa saat opettajalta palautetta Moodlen kautta.

Kurssin aikana laaditaan lisäksi lyhyt kriittinen referaatti yhdestä annetusta tieteellisestä artikkelista.

Kaikille yhteiset tapaamiset:

 • Aloitustapaaminen ti 8.9.2020 klo 16-17 Aloitustapaamisessa käydään lävitse kurssia ja käytännön asioita. Osallistuminen ei ole pakollista, mutta auttaa opiskelijoita pääsemään alkuun kurssilla. Linkki luentoon ilmoitetaan oppimiympäristössä (ja laitetaan spostilla ilmoittautuneille)
 • Luento-osa 8.9.-12.10. (luennot tallenteina)
 • Ryhmätyöskentelyn aloitustapaaminen (yhteinen kaikille ryhmille) ma 12.10. klo 18:15-19:45

Aloitustapaamiset välitetään verkossa, tarvitset sen kuunteluun joko kaiuttimen tai kuulokkeet. Saat opettajaan yhteyden chatin kautta.

Ryhmätapaamiset oman ryhmän kanssa:

 • Ryhmä 1. ti 13.10. klo 15:15-16:45 ja ti 10.11. klo 15:15-16:45 ja ti 1.12. klo 15:15-16:45
 • Ryhmä 2. ti 13.10. klo 17:00-18:30 ja ti 10.11. klo 17:00-18:30 ja ti 1.12. klo 17:00-18:30
 • Ryhmä 3. ke 14.10. klo 16:30-18:00 ja ke 11.11. klo 16:30-18:00 ja ke 2.12. klo 16:30-18:00
 • Ryhmä 4. to 15.10. klo 15:15-16:45 ja to 12.11. klo 15:15-16:45 ja to 3.12. klo 15:15-16:45
 • Ryhmä 5. to 15.10.klo 17:00-18:30 ja to 12.11. klo 17:00-18:30 ja to 3.12. klo 17:00-18:30

Ryhmätapaamisiin sisältyy kaksi verkkotehtävää liittyen liittyen historiantutkimuksen mahdollisiin tutkimusmateriaaleihin ja lähteisiin - kohteina: Kansalliskirjasto ja Helsingin Kaupunginarkisto.

Kansalliskirjasto-tehtävän yksi suoritusvaihtoehto on osallistuminen tietoasiantuntija Jaakko Tahkokallion Zoom -luennolle (sekä tehdä luentoon liittyvä tehtävä)

Luento on yhteinen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Voit valita itsellesi sopivamman päivän:

 • ti 29.9. klo 10:15-11:45 (luento ja mahdollisuus kysymyksille/keskustelulle) Linkki luentoon oppimisympäristö Moodlessa
 • ke 30.9. klo 16:15-17:45 (luento ja mahdollisuus kysymyksille/keskustelulle)Linkki luentoon oppimisympäristö Moodlessa

Ryhmätapaamisia varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni/kuuloke setti tai kaiutin/mikrofoni. Ryhmävalinta tehdään jakson oppimisympäristössä 9.9. lähtien. Pakolliset osatehtävät tulee suorittaa kurssin aikana.

Jaksolle voi tulla mukaan 28.9. asti, tuolloin opiskelijan on tehtävä heti kaksi ensimmäistä pientehtävää.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa. Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen sähköpostilla ennen jakson alkua.

 • Katso myös erillinen ohje muiden yliopistojen opiskelijoille.
 • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä Avoimen yliopiston opiskelijat: Saat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen myös kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään. Näet suoritustiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan

Loppuessee ja referaatti sekä mikrohistoriallinen tehtävä palautetaan Moodleen viimeistään su 13.12.2020 tai su 17.1.2021 klo 23:55 (voit valita itsellesi sopivamman palautuspäivän).

Kurssilla edellytetään läsnäoloa ja aktiivisuutta verkkotapaamisissa.

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.