Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
19th and 20th centuries I 5 Cr Lecture Course 9.3.2021 - 20.4.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Uusin aika I 5 op, kevät 2020 5 Cr Online Course 3.3.2020 - 14.4.2020 Distance learning Open university
Uusin aika I 5 op, kevät 2019 5 Cr Course 5.3.2019 - 16.4.2019 Helsinki Open university
Uusin aika I 5 op, kevät 2018 5 Cr Course 6.3.2018 - 17.4.2018 Helsinki Open university

Target group

Jakso on osa historian perusopintoja ja sopii kaikille historiasta kiinnostuneille. Ajallisesti jakso sijoittuu 1800-luvusta nykypäivään.

Prerequisites

Suositellaan kronologisesti aiemmat jaksot HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II tai vastaavat tiedot. Jaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja sinulla on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Contents

Opintojaksossa perehdytään 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin lähdemateriaaleihin kuin aikakautta käsittelevään tutkimukseenkin.

Assessment practices and criteria

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden (esim. tentti) suoriutumisen avulla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa historian koulutusohjelman opintoja.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi samaan aikaan tai limittyen opintojakson Uusin aika II (AYHISK-142) kanssa.