Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

Enrol

Timetable

Jakso on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.

Opetuspaikat ja -ajat täydentyvät koulutusohjelman opinto-ohjelmaan

https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2021-67402911-...

DateTimeLocation
Tue 16.3.2021
14:15 - 15:45
Thu 18.3.2021
14:15 - 15:45
Tue 23.3.2021
14:15 - 15:45
Thu 25.3.2021
14:15 - 15:45
Tue 30.3.2021
14:15 - 15:45
Thu 8.4.2021
14:15 - 15:45
Tue 13.4.2021
14:15 - 15:45
Thu 15.4.2021
14:15 - 15:45
Tue 20.4.2021
14:15 - 15:45
Thu 22.4.2021
14:15 - 15:45
Tue 27.4.2021
14:15 - 15:45
Thu 29.4.2021
14:15 - 15:45
Tue 4.5.2021
14:15 - 15:45
Thu 6.5.2021
14:15 - 15:45

Opintojakso on osa Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuutta

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus tarjoaa ajankohtaista ja monitieteistä tutkimustietoa keskiajan ilmiöistä.

Osassa jaksoja keskiaika liitetään osaksi pidempiä historiallisia jatkumoita.

Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden myös tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita kolmesta opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Teemakokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Lue lisää: Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa yhtaikaisesti koulutusohjelman ilmoittautumisen kanssa. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

HUOM! opintojakson ilmoittautuminen päättyy 27.2.2021

Mahdollinen jälki-ilmoittautuminen alkaa 15.3.2021

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen (10 kpl) määrä paikkoja.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopintojen alueellisessa osassa suorittaa Suomen ja lähialueiden historian sekä maailmanhistorian opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys Euroopan historiasta erityisesti uuden ajan alusta nykyaikaan asti.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under det andra studieåret.

Studieavsnittet ordnas varje år som kurs.

Opintojaksossa tarkastellaan Eurooppaa alueellisesti osana maailmaa sekä pohditaan eurooppalaisuuden osatekijöitä, kuten instituutioiden (esim. kirkon ja yliopistolaitoksen) ja eurooppalaisen identiteetin syntyä ja kehitystä. Opintojaksoon kuuluu myös Euroopan sisäisten alueiden (kuten Länsi-Euroopan, Itä-Euroopan ja Välimeren alueen) historian tarkastelu sekä eurooppalaisten valtioiden ja kansakuntien historiallisen kehityksen ymmärtäminen.

Ilmoitetaan opetuksessa.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot ja X

Lisätiedot kahdiohjelman opinto-ohjelmasta

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojaksosta vastaa suomeksi professori Laura Kolbe ja ruotsiksi professori Henrik Meinander.

Avoimen yliopiston tarjonnassa vastuuhenkilönä toimii kurssin opettaja.