Naisten mielenosoitusmarssi mahdollisesti äänioikeuden puolesta Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Kurssilla perehdytään suomalaisten naisten yhteiskunnalliseen toimijuuteen 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. Tarkastelemme hyväntekeväisyyden eri muotoja, naisten kouluttautumista ja ammatillistumista, poliittista vaikuttamista äänioikeutta edeltävällä ajalla ja naisten roolia 1900-luvun alun poliittisessa aktivismissa.

Millaiset olivat vaikuttamisen muodot naisille eri aikoina? Miten naisten tekemä hyväntekeväisyys on vaikuttanut julkisten palveluiden kehittymiseen ja koko suomalaisen yhteiskunnan rakentumiseen?

1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun tarkastelu naisnäkökulmasta avaa uusia tulokulmia ajanjakson yhteiskunta- ja aatehistoriaan. Se osoittaa myös yksilön lähtökohtien ja sosiaalisen aseman merkityksen niin politiikassa, ammatissa kuin järjestötyössäkin. Kumpi oli merkityksellisempää, sukupuoli vai luokka?

Timetable

Verkko-opetus toteutetaan Zoom yhteydellä. Linkki luentoihin oppimisympäristössä.

Tutustu Zoom-osallistuminen -ohjesivun
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/vid...

DateTimeLocation
Tue 13.4.2021
16:30 - 18:00
Tue 20.4.2021
16:30 - 17:15
Tue 27.4.2021
16:30 - 17:15
Tue 4.5.2021
16:30 - 17:15
Tue 11.5.2021
16:30 - 17:15
Tue 18.5.2021
16:30 - 17:15
Tue 25.5.2021
16:30 - 17:15
Tue 1.6.2021
16:30 - 18:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuttomia paikkoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoile.

Ilmoittautuminen HISM-koodille rajattu vain maisteriohjelman opiskelijoille ja Historian kandiohjelman opiskelijoille (voimassaoleva tutkinto-oikeus).

ILMOITTAUTUMINEN Aatteet ja opit opinto-ohjelmasta

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua.

HUOM! opintojakson ilmoittautuminen alkaa 15.3.2021

Maisteriohjelman koodille HISM-321 voivat ilmoittautua vain opiskelijat joilla on opinto-oikeus maisteriohjelmaan tai historian kandiohjelmaan.

Ilmoittautumisohjeet saat koulutusasiantuntijalta, yhteydeottolomakeen löydät oppiainesivulta

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Description

Opintojakso on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille. Avoimen yliopiston opintotarjonnassa jakso on avoinna kaikille opiskelijoille koodilla HISK-221 Aattet ja opit. Linkki opinto-ohjelmaan.

Maisteriohjelman koodille HISM-321 voivat ilmoittautua vain opiskelijat joilla on opinto-oikeus maisteriohjelmaan tai historian kandiohjelmaan.

Avoimen yliopiston opetuksessa jakson voi suorittaa myös ilman edeltäviä opintoja. Tällöin opiskelijan on omatoimisesti kerrattava perustietoja sekä -termejä.

Opetuksessa ei kerrata edeltävien opintojen tietoja.

HISK-100 Historia, perusopinnot ja HISK-200 Historia, aineopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian maisteriohjelman opiskelijan tulee suorittaa muut syventävien opintojen opintojaksot.

Opintojakson tavoite on syventää opiskelijan tietoja valitusta (tyypillisesti tutkielman) historian aihepiiristä.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi maisteriopintojen ensimmäisenä tai toisena vuonna.

Kurssilla perehdytään suomalaisten naisten yhteiskunnalliseen toimijuuteen 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. Tarkastelemme hyväntekeväisyyden eri muotoja, naisten kouluttautumista ja ammatillistumista, poliittista vaikuttamista äänioikeutta edeltävällä ajalla ja naisten roolia 1900-luvun alun poliittisessa aktivismissa. Millaiset olivat vaikuttamisen muodot naisille eri aikoina? Miten naisten tekemä hyväntekeväisyys on vaikuttanut julkisten palveluiden kehittymiseen?

1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun tarkastelu naisnäkökulmasta avaa uusia tulokulmia ajanjakson historiaan. Se osoittaa myös yksilön lähtökohtien ja sosiaalisen aseman merkityksen niin politiikassa, ammatissa kuin järjestötyössäkin. Kumpi oli merkityksellisempää, sukupuoli vai luokka?

Alustavat luentoaiheet:

  1. 1800-luvun puolivälin hyväntekeväisyysjärjestöt
  2. Suomalainen naisliike 1880-luvulla
  3. Fredrika ja kumppanit - suomalaiset naiset kirjallisina toimijoina
  4. Sivistys ja koulutus naisten yhteiskunnallisen toimijuuden välineenä (luennon pitää Julia Dahlberg)
  5. Naiset ja sosiaalinen järjestötyö
  6. Naiset työssään - 1930-luvun sanomalehtinaiset (luennon pitää Reetta Hänninen)
  7. Vastarinnan naiset - Naiskagaali yms. aktivistinaiset 1900-luvun alun venäläistämiskaudella (Reetta Hänninen)
  8. Seikkailijoita pönkkähameessa - naismatkailijat 1800-luvulla

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ilmoitetaan opetuksen aikana.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Arviointi perustuu kirjalliseen työhön.

Verkko-opetus + oheismateriaali + pienet viikoittaiset tehtävät, jotka tukevat kirjallista lopputehtävä (essee/luentopäiväkirja)

Kirjallinen lopputehtävä palautetaan viimeistään 13.6. tai 8.8.2021 klo 23:55 mennessä

Maisteriopiskelijoiden (HISM-321) tulee integroida kirjalliseen työhön joko tutkimuksellinen näkökulma tai tutkimusmateriaali. Mikäli opintojakso sopii maisteriopiskelijan oman tutkimuksen piiriin, voi hän sopia vastuuopettajan (Eeva Kotioja) kanssa tarkennuksia esseen aihepiiriin.

Vastuuopettajana FT Eeva Kotioja.

Suoritus rekisteröidään:

AYHISK-226 Yksilö ja yhteisö

Lisätietoihin: Hyväntekeväisyydestä aktivismiin. Suomalaisnaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina 1860-luvulta toiseen maailmansotaan (HISK-226/HISM-321/YMV-P504)

Historian maisteriohjelman tutkinto-opiskelijat voivat saada pyynnöstä kirjauksen suoraan koodille: AYHISM-321 Erikoistumisopinnot I 5 op

Lisätietoihin: Hyväntekeväisyydestä aktivismiin. Suomalaisnaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina 1860-luvulta toiseen maailmansotaan (HISK-226/HISM-321/YMV-P504

Jaksolla on myös korvaavuus Sukupuolentutkimuksen valinnaisiin opintoihin SPT-540, SPT-550 ja SPT-560.