Kuva: Pixabay

Miten ihmisen elimistö toimii?
Miten keskeiset elintoiminnot vaikuttavat terveyden ylläpitoon?

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja nimetä nisäkkään, erityisesti ihmisen elimistön perusrakenteet
  • selittää anatomian ja fysiologian peruskäsitteet ja -ilmiöt
  • kuvata keskeiset elinjärjestelmät ja niiden toiminnan perusteet
  • selittää elimistön toimintojen ja niiden säätelyn pääpiirteet
  • yhdistää keskeisten elintoimintojen merkityksen terveyden ylläpitoon

Anatomian ja fysiologian peruskäsitteet, peruskudokset, elinjärjestelmät ja niiden toiminta, elimistön toiminnan hermostollinen ja endokrinologinen säätely, elimistön energia-aineenvaihdunnan perusteet, lisääntyminen ja elämänkaari.

  • Leppäluoto J, Rintamäki H, Vakkuri O ym. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro 2019, saatavissa e-kirjana Helkasta

Syventävää kirjallisuutta:

Ravitsemustieteen, farmasian ja molekyylibiologian opiskelijoille:

  • Martini F, Nath JL, Bartholomew EF. Fundamentals of Anatomy & Physiology, San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2012 tai Silverthorn UD. Human Physiology, an integrated approach, Pearson 2013 tai uudempi painos, saatavissa e-kirjana Helkasta

Kotieläintieteen opiskelijoille:  

  • Sjaastad OV, Hove K & Sand O. Physiology of domestic animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press; 2003; tai uudempi painos. 
    saatavissa kirjana Helkasta

Muu materiaali opettajan osoituksen mukaan.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, itseopiskelutehtävät, ryhmätyöskentely, videopalautekerrat ja oppimistehtävät sekä verkkotentti

Kurssin aiheita:
-Peruskudokset
-Hermoston rakenne ja toiminta
-Aistit
-Hengitys
-Ruoansulatus
-Verenkiertoelimistö
-Immuunijärjestelmä
-Iho, luusto, lihakset
-Umpieritysjärjestelmä
-Aineenvaihdunta
-Virtsaneritys
-Uni
-Lisääntyminen
-Elämänkaari

Verkkoluennot: (verkkoluennot tallennetaan kurssin ajaksi)
ti ja ke 19.1.-24.2.2021 klo 16.30-18.30

Farmasian apulaisprofessori Tomi Rantamäki: Hermosto (27.1.) ja Uni (23.2.)
Farmasian yliopistonlehtori Petteri Piepponen: Hermoston välittäjäaineet (katso tallenteet etukäteen ennen verkkotapaamista ti 2.2.)
Ravitsemustieteen lehtori Eeva Voutilainen: muut verkkoluentokerrat

Ryhmätyöskentely vk 5-8:
-Käsikirjoituksen tekeminen vk 5, palautus vk 6
-Videon tekeminen vk 6-7, palautus 28.2. mennessä
-Vertaisarviointi vk 9-10

Videopalautekerrat verkossa:
ti ja ke 23.-24.3.2021 klo 16.30-18.30

Verkkotentit:
ti 30.3.2021 klo 8.00-20.00 (tenttiaika 2 t)
ti 27.4.2021 klo 8.00-20.00 (tenttiaika 2 t)
to 27.5.2021 klo 8.00-20.00 (tenttiaika 2 t)

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.