Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

375 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutus tarjoaa valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista (rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laaja pedagoginen johtaminen ja strateginen johtaminen). Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op, syksy 2019

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op, syksy 2019

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op, kevät 2020

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op, kevät 2020

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op, kevät 2020

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8. Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.