Kuva: Pexels

Miten mentorointi kehittää oppivan yhteisön toimintaa? Millainen on symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatiokulttuuriin?

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Description

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, miten rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja koulutuksen substanssin johtaminen vaikuttavat organisaation toimintakulttuurin muodostumiseen
  • tunnistaa organisaation johtamiskulttuurin ja sen alakulttuurien piirteitä
  • tietää, miten oppiva yhteisö voi toimia käytännössä
  • ymmärtää mentoroinnin osana oppivaa yhteisöä
  • Oppiva yhteisö käytännössä
  • Mentorointi oppivan yhteisön kehittäjänä
  • Ryhmäilmiöt organisaatiossa
  • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatiokulttuuriin
  • Johtamiskulttuuri ja sen alakulttuurit oppilaitoksessa

Pakollinen kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, oppimistehtävät

pe 5.3. klo 14-19.45 (Lahtero 6 t)

la 6.3. klo 9-15 (Kallioniemi 6 t)

pe 19.3. klo 15-19.45 (Kallioniemi 5 t)

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Tapio Lahteron kanssa.

Opintokokonaisuuden käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.9.2020

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla jakson 3 opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle): varhaiskasvatus tai perusopetus Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.