Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

DateTimeLocation
Fri 15.1.2021
12:00 - 16:00

Description

Lukion kemia tai vastaavat tiedot.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

Lämpökemiasta:

 • reaktiolämmön (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
 • entropian käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
 • reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:

 • opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
 • jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
 • alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:

 • kahden pääsidostyypin, ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
 • kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
 • moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
 • molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:

 • tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
 • ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
 • hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Oppikirja:

 • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 5–12 (1.-3. painos); luvut 5-13 (4. painos)

Luentomateriaali

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Salijako kurssin ja sukunimen alkukirjaimen mukaan: KEK101 opiskelijat A-K salissa Physicum D114; KEK101 opiskelijat L-Ö salissa Physicum D112; AYKEK101 (avoin yo) opiskelijat A-Ö salissa Physicum E204; KEK102, KEK106, KEK202 ja KEK224 salissa Physicum E205.

Luennot, pakolliset laskurajoitukset ja tentti.