Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
16:00 - 18:00
Thu 7.9.2017
16:00 - 18:00
Tue 12.9.2017
16:00 - 18:00
Thu 14.9.2017
16:00 - 18:00
Tue 19.9.2017
16:00 - 18:00
Thu 21.9.2017
16:00 - 18:00
Tue 26.9.2017
16:00 - 18:00
Thu 28.9.2017
16:00 - 18:00
Tue 3.10.2017
16:00 - 18:00
Thu 5.10.2017
16:00 - 18:00
Tue 10.10.2017
16:00 - 18:00
Thu 12.10.2017
16:00 - 18:00
Tue 17.10.2017
16:00 - 18:00
Thu 19.10.2017
16:00 - 18:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.

  • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
  • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
  • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
  • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
  • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat osaa soveltaa niitä laskuissa.
  • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Kemian peruskäsiteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät

Asteikolla 0-5.

Luennot, laskuharjoitukset ja tentti

Tenttipäivät: la 28.10.2017 klo 9-12, la 25.11.2017 klo 9-12 ja ma 18.12.2017 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat