Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

Description

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande som önskar avlägga en grundstudiehelhet i kemi.

Gymnasiets kemikurser eller kemins grunder (KEKE180) eller motsvarande

Inga rekommendationer

En godkänd studerande:

  • kan identifiera olika isomeriformer och tillämpa den systematiska nomenklaturen vid namngivning av organiska föreningar
  • är medveten om bindningar som förekommer i organiska föreningar och deras inverkan på föreningars rymdstrukturer
  • kan identifiera funktionella grupper och dra slutsatser om föreningars kemiska egenskaper på basen av molekylstrukturen
  • känner till de vanligaste organiska reaktionstyperna (oxidation-, reduktion, substitution, elimination- och additionsreaktioner)
  • kan rationalisera och tolka reaktionsmekanismer för organiska reaktioner
  • är medveten om den organiska kemins betydelse i det moderna samhället

Under första året av kandidatstudierna

Period 1

På kursen behandlas organiska kemins grundprinciper och organiska föreningars grundegenskaper. Särskild vikt läggs på behandlingen av följande teman: organiska föreningars struktur och nomenklatur, stereokemins grunder, funktionella grupper och föreningsklasser och de viktigaste reaktionstyperna.

Föreläsningsanteckningar och boken Helsinki: Organic chemistry 1, custom publishing, Oxford University Press, 2015, skriven av A. Burrows, J. Holman, A. Parsons, G. Pilling, G. Price. Boken kan beställas från följande adress:
https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

Föreläsningar, grupparbeten, uppgifter och workshopverksamheten.

Skriftlig sluttentamen där studenternas färdigheter i respekt till kursens lärandemål evalueras. Bedömningen är baserad på den allmänna skalan 0-5.

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen. Ingen närvaroskyldighet.