Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Medieval theology 5 Cr Course 28.10.2020 - 11.12.2020 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso on vapaasti valittavissa kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille, jotka suorittavat Keskiajan tutkimuksen erityiskysymykset -kokonaisuutta.

Opintojaksosta vastaa historian kandiohjelma.

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja.

Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta. Hyvät taustatiedot antaa myös muiden keskiajan tutkimuksen tai teologian jaksojen opiskelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys keskiajan teologiasta.

Timing

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opintojaksosta järjestetään kursseja mahdollisuuksien mukaan.

Contents

Kurssilla ilmoitettava sisältö.

Study materials

Kurssilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Recommended optional studies

Muut Keskiajan tutkimuksen erityiskysymykset -opintokokonaisuuden opintojaksot.

Relation to other study units

Jakso on osa Keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuutta.

Completion methods

Opintojakson voi suorittaa vain kurssille osallistumalla. Kurssin järjestää historian kandiohjelma tai avoin yliopisto.