Kuvaaja: Sora Sagano

japanin kulttuurihistoria

Kurssilla perehdytään Japanin rikkaan kulttuurihistorian päälinjoihin ja kehityskulkuihin.

Pääpaino on Japanin historiallisessa kehityksessä noin 500-luvulta 1800-luvun puoliväliin sekä tänä aikana syntyneillä kulttuurimuodoilla - esimerkiksi kirjallisuudella, kuvataiteella, musiikilla ja teatterilla. Myös tätä edeltävää ja seuraavaa aikaa käsitellään lyhyesti.

Kurssilla tuodaan esille myös sitä, miten Japanin kulttuurimuotoja on hyödynnetty modernina aikana erilaisiin alkuperäisistä poikkeaviin tarkoituksiin muun muassa kansallisen identiteetin ja valtionrakennuksen elementteinä. Tätä kautta kurssi painottaa kulttuurin jatkuvaa muutosta. Lisätiedot kuvauksessa!
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kielten ja kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti -valintaryhmään ja siitä vastaa Kielten, Kulttuurien tutkimuksen tai Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Opintojaksojen Japanin kielitietous (5 op, pakollinen japanin opiskelijoille) ja Aasian kielitietous (5 op, pakollinen japanin, kiinan ja korean opiskelijoille) lisäksi opiskelija valitsee tästä valintaryhmästä yhden 5 opintopisteen laajuisen opintojakson.

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan paitsi Japanin historian päälinjat myös se, miten, milloin ja miksi nykypäivänä tunnetut ja yhä harjoitetut Japanin kulttuurin muodot ovat syntyneet ja kehittyneet.

Kurssilla perehdytään Japanin rikkaan kulttuurihistorian päälinjoihin ja kehityskulkuihin. Pääpaino on Japanin historiallisessa kehityksessä noin 500-luvulta 1800-luvun puoliväliin sekä tänä aikana syntyneillä kulttuurimuodoilla - esimerkiksi kirjallisuudella, kuvataiteella, musiikilla ja teatterilla. Myös tätä edeltävää ja seuraavaa aikaa käsitellään lyhyesti.

Kurssilla tuodaan esille myös sitä, miten Japanin kulttuurimuotoja on hyödynnetty modernina aikana erilaisiin alkuperäisistä poikkeaviin tarkoituksiin muun muassa kansallisen identiteetin ja valtionrakennuksen elementteinä. Tätä kautta kurssi painottaa kulttuurin jatkuvaa muutosta.

Opettajan osoittama kirjallisuus.

Huom! Opintojakso toteutetaan verkkokurssina alkuperäisestä kontaktiopetussuunnitelmasta poiketen.

Verkko-opetus + aineistopohjaiset verkkotehtävät.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.6.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.

Opintojaksolla on korvaavuus Aasian opintoihin KUKA-AA212.