Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta. Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso kuuluu Antiikin kreikan perusopintoihin ja on pakollinen kaikille Antiikin kreikkaa opiskeleville, jotka eivät ole suorittaneet aiempia opintoja Antiikin kreikasta.

Edellytetään Antiikin kreikan alkeiskurssin suorittamista ennen tätä opintojaksoa. Suositellaan suoritettavaksi muita Antiikin kreikan perusopintoihin liittyviä opintojaksoja, esim. Antiikin kirjallisuushistoria, Antiikin uskonnot ja mytologia sekä Antiikin historia.

Opintojakson suoritettuasi hallitset antiikin kreikan verbien loput tempukset, joita ei käsitelty vielä alkeiskurssilla, sekä lauseopin perusteet. Tunnet noin 500 keskeistä sanaa alkeiskurssilla opittujen lisäksi sekä erilaisia apuneuvoja käyttäen ymmärrät helppoa attikalaista proosaa.

Kurssi suoritetaan käymällä läpi alkeisoppikirjaa loppua kohti: kääntämällä kreikankielisiä tekstejä ja tekemällä harjoituksia. Yhä runsaampia lisäapuneuvoja käytetään oppimisen tueksi.

Opintojaksoon liittyy oppikirja: J. Frösén, Epi oinopa ponton. Kreikan alkeet TAI F. Pontén, Klassisen kreikan alkeisoppikirja.

Asteikolla 0-5.

Huom! Opetus järjestetään etäopetuksena (päivitetty 9.11.2020)

Ryhmäopetus 56 h + tentti. Tenttipäivä ilmoitetaan kurssilla.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Lue lisää tästä ja tästä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen ylopiston opiskelijat osallistuvat.


Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa Antiikin kreikan opintoja.