Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
16:00 - 18:00
Tue 21.1.2020
16:00 - 18:00
Tue 28.1.2020
16:00 - 18:00
Tue 4.2.2020
16:00 - 18:00
Tue 11.2.2020
16:00 - 18:00
Tue 18.2.2020
16:00 - 18:00
Tue 25.2.2020
16:00 - 18:00
Tue 10.3.2020
16:00 - 18:00
Tue 17.3.2020
16:00 - 18:00
Tue 24.3.2020
16:00 - 18:00
Tue 31.3.2020
16:00 - 18:00
Tue 7.4.2020
16:00 - 18:00
Tue 21.4.2020
16:00 - 18:00
Tue 28.4.2020
16:00 - 18:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Description

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheeesta kiinnostuneille. Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelman yhteisiin opintoihin valinnaisena ja latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin pakollisena. Opintojaksoa suositellaan myös Eurooppa-opintokokonaisuuden suorittaville opiskelijoille.

Tämän opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on yleisnäkemys kreikkalais-roomalaisen antiikin perinnöstä eurooppalaisen kulttuurin aatteellisessa, tiedollisessa ja aineellisessa kulttuurissa sekä kielissä.

Opintojakso koostuu eri luennoitsijoiden pitämistä luennoista, jotka käsittelevät antiikin perinnön eri aspekteja, esim.

  • kieltä (esim. sivistyssanat, tieteelliset termit, kehitys romaanisiksi kieliksi)
  • kirjallisuutta (eri aspekteja)
  • kasvatusta ja koulutusta
  • kirjahistoriaa (epigrafiikka, papyrologia)
  • materiaalista kulttuuria (taide, arkkitehtuuri)
  • aatehistoriaa (filosofia, auskonto).

Opintojakso suoritetaan luentopäiväkirjan ja muiden tehtävien avulla, jotka perustuvat luentokurssiin ja kurssikirjallisuuteen.

Opintojakson suorittamiseen sisältyvä oppikirja: Sari Kivistö & H.K. Riikonen (toim.) Mitä jokaisen tulee tietää antiikista. Kreikka & Rooma.
Oheislukemistona esim. Bo Lindberg, Latina ja Eurooppa. Atena 1997.

Asteikolla 0-5

Luennot 28 h, luentopäiväkirja ja tehtävät.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Antiikin kreikan opintoja.