Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Spoken English 5 Cr Course 24.2.2020 - 1.6.2020 Helsinki Helsinki Summer University
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Spoken English 5 Cr Course 16.1.2019 - 24.4.2019 Helsinki

Target group

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  1. kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  2. havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  3. tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
  4. transkriboida standardienglantien äänteitä
  5. kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
  6. suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Contents

Luentokurssi ja pienryhmät.

Activities and teaching methods in support of learning

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai kurssin alussa.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).

Completion methods

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.