Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja persian opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen persian valinnaisen opintokokonaisuuden suorittavalle.

Persian peruskurssin (15 op) voi suorittaa kolmessa osassa:

Persian peruskurssi a (5 op)
Persian peruskurssi b (5 op)
Persian peruskurssi c (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Suoritettuasi kokonaisuuden Persian peruskurssi 15 op hallitset naskh-kirjoituksen, osaat ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviät arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenet lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Pystyt kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaasi, lähiympäristöäsi, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät persian kielen perusrakenteen, hallitset persian peruskieliopin ja osaat hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussasi.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Asteikolla 0-5

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.