Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Description

Opintojakso sopii kielten kandiohjelman opiskelijoille sekä kaikille heprean kielestä kiinnostuneille.

Heprea A (5 op) ja Heprea B (5 op)

Heprean peruskurssin (15 op) voi suorittaa kolmessa osassa:

Heprea A (5 op)
Heprea B (5 op)
Heprea C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää heprean kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuasi opintojakson Heprean peruskurssi 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Kurssilla tutustutaan lisäksi heprean kielen historialliseen variaatioon ja kehitykseen.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa verbien konjugaatiot, heprean juurisysteemi, substantiivikaavojen hallitseminen ja heprean pronominien taivutus.

Asteikolla 0-5

Opetus järjestetään etäopetuksena opinto-ohjelmassa ilmoitettuina aikoina Zoomissa. Luentoja ei tallenneta.

Heprea C järjestetetään ajalla 22.2.- 5.5.21.

Huom! Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Katso kurssin Heprean peruskurssi (15 op) aikataulu tästä.

Lue lisää täältä.

Etäopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta nykyhepreasta, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.