Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Liettua 1b, kevät 2020 8 Cr Course 14.1.2020 - 30.4.2020 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se on pakollinen kielten kandiohjelman liettuan opintosuunnan perusopinnoissa.

Prerequisites

Liettua 1 A

Learning outcomes

Suoritettuasi opintojakson Liettua 1, 15 op. kielitaitosi on eurooppalaisella taitotasolla A2, ja tunnet kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoasi vastaavalla tasolla.

Opintojakson suoritettuasi tiedät perusasiat Liettuasta sekä tunnet useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opintojakson Liettua 1, 15 op päätteeksi tunnet kielen koko peruskieliopin.

Contents

Opintojakso käsittää kielen kielioppia sekä keskeistä arkista sanastoa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu. Jakso kartuttaa Liettuan tuntemusta kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien sekä lyhyiden tekstien avulla.

Study materials

Stumbrienė & Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos (Vilnius 2004), Ramonienė & Pribušauskaitė, Practical Grammar of Lithuanian (Vilnius 2008).

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5

Relation to other study units

Jakso on osa Liettua 1, 15 op-kurssia.