Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1a, syksy 2019 7 Cr Course 2.9.2019 - 12.12.2019 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se on pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan perusopinnoissa.

Learning outcomes

Suoritettuasi opintojakson Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1, 15 op kielitaitosi on eurooppalaisella taitotasolla A2, ja tunnet kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoasi vastaavalla tasolla.

Opintojakson suoritettuasi tiedät perusasiat kielialueen maista (Bosnia, Kroatia, Montenegro, Serbia) sekä tunnet useita niiden tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opintojakson Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1, 15 op päätteeksi tunnet kielen koko peruskieliopin.

Contents

Opintojakso käsittää kielen kielioppia sekä keskeistä arkista sanastoa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu. Jakso kartuttaa kielialueen maiden tuntemusta kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien sekä lyhyiden tekstien avulla.

Study materials

Alexander & Elias-Bursać, Bosnian, Croatian, Serbian. A textbook with exercises and basic grammar (2010 tai uudempi).

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0 - 5.

Relation to other study units

Jakso on osa Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1, 15 op - kurssia.