Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Description

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille somalin kielestä kiinnostuneille.

Somali 1 A

Somali 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Somali 1 A (5 op)
Somali 1 B (5 op)
Somali 1 C (5 op)

Tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuaan kokonaisuuden Somali 1 (15 op) opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija siis hallitsee somalin kieliopin perusrakenteen ja sanojen muodostamisen. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen, lyhyiden uutispätkien lukeminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja verbien taivutusjärjestelmät, fokusmerkinnät, tapaluokittelijat, verbaaliset subjekti- ja objektipronominit sekä preverbaaliset prepositiot.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Jakso on osa Somali 1 (15 op) - kurssia.

Asteikolla 0-5

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta somalin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Lue lisää tästä.