Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Somali 1 (C), lkv. 2020-2021 5 Cr Course 22.2.2021 - 4.5.2021 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Somali 1 (C), lkv. 2019-2020 5 Cr Course 11.2.2020 - 29.4.2020 Helsinki Open university
Somali 1 (C), lkv. 2018-2019 5 Cr Course 15.2.2019 - 3.5.2019 Helsinki Open university
Somali 1 (C), lkv. 17-18 5 Cr Course 16.2.2018 - 4.5.2018 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille somalin kielestä kiinnostuneille.

Prerequisites

Somali 1 A ja Somali 1 B

Learning outcomes

Somali 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Somali 1 A (5 op)
Somali 1 B (5 op)
Somali 1 C (5 op)

Tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuaan kokonaisuuden Somali 1 (15 op) opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija siis hallitsee somalin kieliopin perusrakenteen ja sanojen muodostamisen. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Contents

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen, lyhyiden uutispätkien lukeminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja verbien taivutusjärjestelmät, fokusmerkinnät, tapaluokittelijat, verbaaliset subjekti- ja objektipronominit sekä preverbaaliset prepositiot.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Jakso on osa Somali 1 (15 op) - kurssia.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5