Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

llmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja swahilin opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen swahilin perusopintoja opiskeleville.

Swahili 1 A (5 op)

Swahili 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Swahili 1 A (5 op)
Swahili 1 B (5 op)
Swahili 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suorittuasi opintojakson Swahili 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät swahilin kielen perusrakenteen ja osaat tunnistaa kielimateriaalista leksikaaliset yksiköt sekä niihin liittyvät taivutus- ja johdinliitteet ja ymmärtää näiden perusmerkitykset. Hallitset siis swahilin kieliopin rakenteen ja sanojen muodostamisen sekä näiden tyypillisimmät käyttötavat. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiiviluokat ja konkordijärjestelmä, verbien taivutusjärjestelmä, verbien johtaminen sekä pronominit.

Aunio (2007), Mambo vipi? Swahilin alkeisoppikirja.

Muut materiaalit jaetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Opetus järjestetään etäopetuksena opinto-ohjelmassa ilmoitettuna aikoina Zoomin välityksellä.

Swahili 1 B järjestetään ajalla 12.11.20-17.2.21.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Katso kurssin Swahili 1 (15 op) aikataulu tästä.

Lue lisää täältä.

Etäopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta swahilin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.