Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Valinnainen opintokokonaisuus. Kielten maisteriohjelma vastaa opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä, mutta opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden jatkaa ja syventää kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuuden "Muinaisen Lähi-idän kielet" antamia tietoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet. Lisäksi opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) historiasta ja kulttuurista, noin ajalta 3500 eaa. - 337 jaa.

Opiskelemme muinaisen Egyptin historiaa aina esifaraoniselta ajalta kreikkalais-roomalaiselle kaudelle asti. Muinaisen Egyptin historia kattaa yli 3000 vuoden pituisen ajan, jolloin Egyptin kulttuuri pysyi hämmästyttävän samanlaisena, mutta sinä aikana koettiin myös suuria muutoksia. Yleisen historian lisäksi nostetaan esiin eri aikakausien mielenkiintoisia henkilöitä ja tapahtumia. Käsittelemme myös joitain muinaiseen Egyptiin liitettyjä harhaluuloja ja tarkastelemme kriittisesti myös egyptologian omaa historiaa moderniin ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta. Tavoitteena on, että hahmotat kurssin jälkeen muinaisen Egyptin eri aikakaudet ja niiden eroavaisuudet. Tiedät milloin Khufu, Tutankhamon ja kuuluisa Kleopatra VII elivät, ja ymmärrät miten ja miksi heidän oman aikansa Egyptit erosivat toisistaan.
Osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Asteikolla 0-5. Arvosana muodostuu suoritettujen opintojaksojen arvosanojen perusteella.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.