Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Espanjan kielen perusteisiin tutustuminen, itsestään ja arkipäivästään kertominen ja arkielämän tilanteista selviäminen (mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto, helpohkon puheen ymmärtäminen).

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, tavallisimmat ajanmääreet, ruoka, matkustaminen, vaatetus

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • kurssille kuuluvat osatehtävät tai loppukoe
  • lähiopiskelua 48-56 t ja itsenäistä opiskelua 40 t

75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opetus:

4 op, 48t + itsenäistä työskentelyä 60t + tentti

Tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-11.45 ajalla 1.9.-20.10. ja 15.10. (13 x 4t = 52t)

Tenttiohjeet


Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Ennen Puhu espanjaa 1 -kurssia.