Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Intermediate Spanish 2 (CEFR A2) 3 Cr Course 12.1.2021 - 13.4.2021 Kauniainen
Intermediate Spanish 2 (CEFR A2) 3 Cr Course 19.1.2021 - 27.4.2021 Helsinki Helsinki Summer University
Intermediate Spanish 2 (CEFR A2) 3 Cr Course 9.3.2021 - 22.4.2021 Kauniainen
Intermediate Spanish 2 (CEFR A2) 3 Cr Course 9.3.2021 - 27.4.2021 Helsinki Helsinki Summer University
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Intermediate Spanish 2 (CEFR A2) 3 Cr Course 1.9.2020 - 31.12.2020 Kotka

Target group

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Prerequisites

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
  • verbien taivutusmuotojen osaaminen
  • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
  • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
  • taito keskustella monista aihepiireistä

Contents

Aihepiirit: mm. luonto, luonnonsuojelu, terveys, matkustus, kulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Study materials

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 8-14

Assessment practices and criteria

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Completion methods

Kurssina:

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • lähiopiskelua 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t
  • läsnäolovelvoite 75 %