Kuva: Pixabay

Innan du anmäler dig, försäkra dig om att du uppfyller förhandskraven:

1) Kursen är avsedd för studerande vars skolbildningsspråk är svenska.
2) Du har genomfört kurser i din egen studieinriktning före den här kursen.

HUOM! Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

Enrol

Registration and fee

45 euro. Mer information.

Innan du anmäler dig, försäkra dig om att du uppfyller förhandskraven:

1)Kursen är avsedd för studerande vars skolbildningsspråk är svenska. Läs mer här.
2) Du har genomfört kurser i din egen studieinriktning före den här kursen.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kursen.

OBS! Anmäl dig senast 7.1.21 om du vill delta i det ersättande provet som ordnas 27- 29.1.21.

OBS! Anmäl dig senast 30.8 om du vill delta i kursen som börjar 8.9.20 eller det ersättande provet 9.9.20.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Helsingin yliopiston ruotsinkieliset opiskelijat.

Lähtötaso CEFR B1 (pdf), lukion tiedot: vähimmäisarvosana magna cum laude.

Jos olet epävarma kielitaitotasostasi, ota yhteyttä opettajaan: hanna.vanska(at)helsinki.fi

Kurssin jälkeen

  • osaat kirjoittaa erilaisia omaan alaasi, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • osaat lukea oman alasi tekstejä ja keskustella ja kirjoittaa niiden pohjalta
  • hallitset suomen kielen perusrakenteet.

Sen jälkeen kun on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia oman alan sisältökursseja.

Kurssin aikana opiskelet kieltä

  • lukemalla omaan alaan, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • kirjoittamalla ja keskustelemalla lukemistasi teksteistä ja muista teemoista
  • antamalla vertaispalautetta ja harjoittelemalla prosessikirjoittamista.

Korvaavassa kokeessa osoitat

  • oman alan sanaston tuntemusta
  • tieteellisten ja ammatillisten tekstilajien osaamista
  • suomen kielen rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa sekä sujuvuutta.

Kurssi: Tunnilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali.

Korvaava koe: Verkkomateriaali, josta kokeeseen ilmoittautunut saa tiedon sähköpostiinsa viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista, sekä opiskelijan itse hankkima oman alan sisältömateriaali. (Myös tähän saa ohjeistuksen ilmoittautumisajan päätyttyä.) Opiskelija pitää itse huolta siitä, että on saanut tarvittavan infon.

Kurssi päättyy kokeeseen, jossa suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä CEFR B2 – tyydyttävä CEFR B1.

Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa opiskelijan saavuttaneen suomen kielen taidon, joka lain (424/2003) ja asetuksen (481/2003) mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Opintojakson (KK-FINSK/KK-FINMU) voi suorittaa kurssina tai korvaavana kokeena.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat harjoitusta suomen kielessä (ks. opintojakson osaamistavoitteet). Kurssilla on useita erilaisia toteutustapoja; katso tarkemmin ryhmän tiedoista.

Korvaavaa koetta suositetaan kaksikielisille (suomi–ruotsi) tai muuten paljon suomen kieltä käyttäville (ks. opintojakson osaamistavoitteet). Koe koostuu ennakkotehtävästä, Moodlessa tehtävästä kirjallisesta kokeesta ja suullisesta kokeesta.

Kurssin tai korvaavan kokeen yhteydessä suoritetaan sekä toisen kotimaisen kielen suullinen (KK-FINMU, 2 op) että kirjallinen (KK-FINSK, 1 op) taito. Ilmoittautuminen ainoastaan suomen suullisen taidon kurssille. Suomen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssi:

Syksyn opintojakso opetetaan etänä Zoomissa ja Teamsissa. Opiskelija tarvitsee opetukseen osallistuakseen mikrofonin ja kameran. Kurssin ilmoitetut ajat varataan kurssityöskentelylle. Opettaja ottaa yhteyttä kurssille valittuihin opiskelijoihin käytännön järjestelyistä ja tarkemmasta aikataulusta. Myös kaikki syyslukukauden 2020 kokeet järjestetään etäkokeina.

Aika- ja paikkatiedot.

Koe:

Koe on laadittu Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittaville opiskelijoille, ja siihen osallistuminen edellyttää sen verran oman alan sisältöopintoja, että koetehtävissä on mahdollista osoittaa kielitaito oman alan kannalta (vähintään yksi oman tulevan alan kurssi ennen korvaavaa koetta ja muu perehtyneisyys alan lähteisiin ja sanastoon). Kokeessa olevat tehtävät vaativat siis Avoimen yliopiston opiskelijoilta itsenäistä tiedonhakua ja paneutumista omaan alaan, erityisesti jos oman alan tuntemusta ei vielä opintojen kautta ole kertynyt riittävästi.

Kaikki korvaavan kokeen ohjeistus tulee opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Lue tarkempi koeinfo täältä.

Katso myös korvaavan kokeen FAQ (pdf).

Korvaavat kokeet järjestetään 9.9.20, 11.11.20, 27.1.21.

Jos haluat suorittaa kurssin korvaavalla kokeella, ilmoita siitä tällä lomakkeella.