Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Aiempia japanin opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
 • äänteiden ja ääntämyksen perusteet
 • päivittäiset tervehdykset ja fraasit
 • lukumäärät ja ajankohdat (mm. aukioloajoista kysymisen ja keskustelemisen)
 • ostostapahtuman (hinnan kysymisen, ostoksen tekemisen)
 • uudessa ympäristössä esittäytymisen ja itsestä kertomisen aivan perustasolla.

Painotus tällä kurssilla on lukemisen ja kirjoituksen sekä alkeiden kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Ääntämyksen perusteet käydään läpi ääntämyskerralla, ja sanastoa sekä lauseita opetellaan kohteliaan tyylin nykyaikamuodossa kirjoitusmerkkien ohella koko kurssin ajan. Kurssilla opitaan:

 • kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
 • päivittäiset tervehdykset ja fraasit: lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät ostoksilla oleminen ja hinnasta keskusteleminen
 • esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen
 • aukioloajoista, alkamis- ja päättymisajoista keskusteleminen.

Tarkemmat tiedot oppimateriaaleista löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

 • Arviointi perustuu opettajan Moodlessa arvioimien kirjoitusmerkki- / kielioppitehtävien sekä kurssin lopputentin (valvottu tietokonetentti) tuloksiin. Kaikki oppimistehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.
 • Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Aktiivisuus ja jatkuva näyttö lähiopiskelutunneilla ja hyväksytyiksi arvioidut kurssin oppimistehtävät sekä lopputentti.
Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

 • Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-JAP002 Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti, 3 op.
 • Kurssi vastaa lukuvuosien 2017-2019 vaatimusten mukaista "vanhamuotoista" kurssia 992990 Orientaatio japanin kieleen, 2 op.