Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • osaa esittäytyä
  • osaa keskustella lähiympäristössä olevista esineistä
  • osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä
  • osaa viikonpäivät ja vuorokaudenajat.

Kurssi sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille. Opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä keskusteleminen sekä lähiympäristössä olevista esineistä keskusteleminen. Kurssilla opitaan noin 150 sanaa (mm. maat, ammatit, paikat, viikonpäivät, yleisiä tervehdykset ja verbit). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä ja harjoituksia, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkkokurssi

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-KOR101 Korean alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op.