Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR102 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1) (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

o on harjaantunut ymmärtämään vaativahkoa puhuttua ja kirjoitettua kieltä

o on saavuttanut toimivan kirjallisen ja suullisen peruskielitaidon ja hyvät valmiudet kehittää ja syventää portugalin osaamistaan edelleen

o on saanut hyvät yleistiedot Portugalista ja portugalinkielisestä maailmasta

o on alustavasti tutustunut portugalin kielen alueelliseen variaatioon.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, taiteet. Kieliopissa perehdytään mm. gerundiin, persoonalliseen infinitiiviin, indikatiivin ja konjunktiivin loppuihin aikamuotoihin, passiiviin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 2. (Finn Lectura, 2019, 1. tai myöhempi painos, ISBN 978-951-1-34024-9.) Kpl 6-10.

Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Toteutetaan luokkaopiskeluna, joka sisältää 38 tuntia lähiopiskelua ja noin 43 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista; 75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Ennen syyslukukautta 2020 tarjotuista kursseista tämä kurssi vastaa Kielikeskuksen lukuvuosien 2017-2020 kurssitarjonnan opintojaksoa 999161 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2, 2 op).

Tämä kurssi EI ole suoraa jatkoa Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksolle 99916 Portugalin jatkokurssi (CEFR A1, 4 op), vaan vaatii vähintään uuden tarjonnan (sl. 2017 alkaen) mukaisen 999160 Portugalin jatkokurssi 1:n (CEFR A1, 3 op) tasoiset pohjatiedot.