Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aiemmin lainkaan opiskelleet ranskaa. Kertaajille suositellaan Ranskan alkeiden kertauskurssia.

Ei edeltäviä opintoja.

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet.

Tärkeimmät rakenteet:

  • verbien preesens ja lähifutuuri
  • omistus- ja persoonapronominit
  • artikkelit
  • kysymyslauseet
  • lukusanat, kellonajat
  • adjektiiveja

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä: kotitehtävät, kirjoitelmia, tehtäviä verkossa.

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja; harjoituskirjaan kuuluu CD.

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: pieniä kertaavia kokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien kotitehtävien suorittaminen.

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

Opintojakson voi suorittaa kurssilla, joka sisältää lähiopiskelua 28 t ja itsenäistä työskentelyä 30 t.

KK-RAN001 ja KK-RAN002 vastaavat yhdessä suoritettuna vanhaa jaksoa 99216.

Alkeiskurssin tueksi suositellaan ranskan ääntämiskurssia (1 op).