Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä, osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (mm. passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti, on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön sekä ymmärtää helpohkoa puhetta.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: vapaa-aika, sää, toiveiden ja mielipiteiden ilmaisu, elinympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa käynti.

Tärkeimmät rakenteet (Alkeiskurssi 2 a+b):
• verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti, futuuri
• adverbiaali- ja objektipronominit
• partitiivinen artikkeli
• kysymyslauseet

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä kotitehtäviä ja kirjoitelmia, työskentelyä verkossa

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja; harjoituskirjaan kuuluu CD.

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: kertaavia pikkukokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn (75 %) ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen ajallaan.

Opintojakson voi suorittaa kurssilla, joka sisältää lähiopiskelua 28 t ja itsenäistä työskentelyä 24 t.

Kurssia edeltää Ranskan alkeiskurssi 1 a+b.

Uudet opintojaksot KK-RAN101 ja KK-RAN102 vastaavat yhdessä suoritettuna vanhaa jaksoa 992160.