Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, ymmärtää helpoista yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön, osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

• Aihepiirit: kulttuuri, harrastukset, matkustaminen, opiskelu, työelämä, asuminen

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. kysymysten ja tiedustelujen esittäminen, itsestään ja menneistä tapahtumista kertominen, mieltymysten ja arvioiden ilmaiseminen, netin käyttö

• Tärkeimmät rakenteet: vertailuasteet, objekti-, relatiivi- ja indefiniittipronomineja, imperfekti ja passé composé, ajan ilmaisuja, inversiokysymys, konditionaali

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, ja niillä käytetään samaa oppikirjaa.

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoita, ja harjoituskirjaan kuuluu CD (äänitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös Moodlessa).

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoita. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina mm. kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

  • Perustuu osaamistavoitteisiin
  • Säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn
  • Kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (kirjoitelma, oppimispäiväkirja)
  • Loppukoe
  • Opintojakso suoritetaan kurssilla, joka sisältää 42 tuntia lähiopiskelua ja 64 tuntia itsenäistä työskentelyä
  • Oppimispäiväkirjaan (n. 24 t itse- tai pareittain opiskelua) voi sisällyttää esim. verkkotehtäviä, sanastotyöskentelyä, kuullunymmärtämistä ja vapaavalintaista opiskelua
  • Läsnäolovelvoite 75 %