Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Intermediate French 2 (CEFR A2) 4 Cr Course 11.1.2021 - 29.3.2021 Kauniainen
Intermediate French 2 (CEFR A2) 4 Cr Course 8.3.2021 - 21.4.2021 Helsinki Helsinki Summer University

Target group

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Prerequisites

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Contents

• Aihepiirit: esim. paikalliskulttuuri, kansalaistoiminta, ympäristönsuojelu, ruuanlaitto, yhteisasuminen, uutiset

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. mielipiteen kysyminen ja kertominen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen, syiden ja seurausten ilmaiseminen, toiveiden esittäminen

• Tärkeimmät rakenteet: demonstratiivi- ja possessiivipronomineja, imperfekti, passé composé ja pluskvamperfekti, ajan ilmaisuja, subjunktiivi, epäsuora esitys, passiivi, gerundi

Study materials

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoita, ja harjoituskirjaan kuuluu CD (äänitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös Moodlessa).

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoita. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina mm. kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, ja niillä käytetään samaa oppikirjaa.

Assessment practices and criteria

 • Perustuu osaamistavoitteisiin
 • Säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn
 • Kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (kirjoitelma, oppimispäiväkirja)
 • Loppukoe

Completion methods

 • Opintojakso suoritetaan kurssilla, joka sisältää 42 tuntia lähiopiskelua ja 64 tuntia itsenäistä työskentelyä
 • Oppimispäiväkirjaan (n. 24 t itse- tai pareittain opiskelua) voi sisällyttää mm. verkkotehtäviä, artikkelien lukemista, kuullunymmärtämistä, kulttuurikäyntejä, tiedonhakua ja vapaavalintaista opiskelua
 • Läsnäolovelvoite 75 %