Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Soveltuu niille, jotka haluavat syventää esim. koulussa saatua kielitaitoa kehittämällä kielitaidon eri osa-alueita.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai koulun kolmen vuoden oppimäärä (n. 6-8 lukiokurssia).

Jatkokurssit 3 ja 4 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Kurssit suorittanut opiskelija ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä viesteistä ja lehtiartikkeleista, pystyy ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumia, mielipiteitään, tunteitaan ja tavoitteitaan sekä on syventänyt kieliopin tuntemustaan ja laajentanut sanavarastoaan.

Syvennetään kieliopin tuntemusta (mm. menneen ajan aikamuodot, subjunktiivi, pronominit), laajennetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja puheentuottamista.

Aihepiirit: työ, asuminen ja ihmissuhteet nykyajassa, ranskankielinen maailma, uudet kulutustottumukset, ekologia.

Kielenkäyttötilanteet: menneen ajan tapahtumien kuvailu, neuvojen antaminen, tunteiden, mielipiteiden, ja tavoitteiden ilmaisu.

Kirjaversio:

Dufour, M. et al.:Édito: Méthode de francais. Deuxième édition Niveau B1. Didier 2018.

Heu, E. et al.: Édito: Cahier d'activités Niveau B1. Didier 2018.

TAI

Digiversio (livre + cahier):

Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi. Lopputyönä esim. projektitehtävä tai esitelmä, sekä tentti. Tarkemmat tiedot kurssin alussa.

  • Kurssi sisältää lähiopiskelua 42 h ja itsenäistä työskentelyä 38 h.
  • Lähiopiskelussa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Runsaasti keskusteluharjoituksia pienryhmissä.
  • Itsenäinen työskentely sisältää mm. kirjoitelmia ja verkkotehtäviä
  • 75% osallistuminen lähiopiskeluun. Sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Suositellaan otettavaksi ennen Ranskan jatkokurssia 4.