Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.1.2021
16:30 - 19:00
Thu 21.1.2021
16:30 - 19:00
Mon 25.1.2021
16:30 - 19:00
Thu 28.1.2021
16:30 - 19:00
Mon 1.2.2021
16:30 - 19:00
Thu 4.2.2021
16:30 - 19:00
Mon 8.2.2021
16:30 - 19:00
Thu 11.2.2021
16:30 - 19:00
Mon 15.2.2021
16:30 - 19:00
Thu 18.2.2021
16:30 - 19:00
Mon 22.2.2021
16:30 - 19:00
Thu 25.2.2021
16:30 - 19:00
Mon 1.3.2021
16:30 - 19:00
Thu 4.3.2021
16:30 - 19:00

Registration and fee

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa yleensä 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Efter kursen kan du använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde; uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt; uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar; skaffa och förmedla information från olika källor; uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Under kursen behandlar vi centrala teman inom ditt eget studieområde, arbetslivet och samhället. Kursdeltagarna medverkar genom sina egna temaval. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat, rapporter, argumenterande texter och e-post. Vi repeterar och övar också grammatik.

Opettajan materiaali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä.

hylätty, B1: Tyydyttävä taito (TT), B2: Hyvä taito (HT). Asteikko vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa tasoa (laki 424/2003 ja asetus 481/2003.)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä taito tai tyydyttävä taito.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä, eikä kirjallisen taidon kurssille ilmoittauduta erikseen. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Suoritus kirjataan koodille AYKK-RUVALT, Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (2 op) ja AYKK-RUKIRJ Avoin yo: Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (1 op)

Verkko-opetus, itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen koe. Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa.

Opintojakso järjestetään verkkokurssina. Opiskelija tarvitsee oppitunneille osallistuakseen verkkoyhteyden, kameran ja mikrofonin. Opetukseen kuuluu video-opetusta Zoomissa, itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä kurssiaikataulussa ilmoitettuina aikoina kaksi kertaa viikossa (ajalla 18.1.-4.3.21). Kurssin työmäärä vastaa kolmen opintopisteen kurssin työmäärää, keskimäärin 12 tuntia viikossa. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tenttipäivät:
Suullinen koe: 4.3.2021
Kirjallinen koe:

Verkkotentti Moodlessa
5.3.2021 klo 16.30-18.30
10.4.2021 klo 9-11
17.5.2021 klo 16.30-18.30

Lisätietoa Moodlessa. Ilmoittautuminen sekä suulliseen että kirjalliseen kokeeseen tapahtuu kurssin aikana opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytännön ohjeita opiskeluun