Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Saksan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Kurssin käytyään opiskelija selviää saksan kielellä yksinkertaisissa opiskeluelämään sekä arkielämään liittyvissä tilanteissa, ymmärtää pitempiäkin yksinkertaisia tekstejä ja osaa kertoa tapahtumista menneessä muodossa.

Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika ja opiskelu, kyläily, tien neuvominen, asuminen sekä kotiseudusta kertominen.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: adjektiivin vertailumuodot, imperatiivi, perfekti ja imperfekti, datiivi- ja akkusatiivi- prepositiot sekä vaihtoprepositiot.

Tunnilla yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Ks. oppimateriaali opiston sivuilta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

hyväksytty/hylätty

Opetus:

52t + 56t itsenäistä työskentelyä

13.1.-21.4. (ei 24.2., yksi taukoviikko ryhmän kanssa sovittuna aikana)

Tenttiohjeet


Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.