Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja yhteiskunnallisia asioita kuvailevien tekstien keskeisen sisällön, osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä, tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa, hallitsee keskeistä sanastoa kurssilla käsitellyistä aihepiireistä sekä tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Aiheina mm. asuminen, työelämä, harrastukset, matkoista kertominen. Kielioppi: prepositioita, adjektiivin taivutus, imperatiivi, genetiivi ja imperfekti.

Osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät ja loppukoe. Opintopistesuoritukseen vaaditaan hyväksytyn loppukokeen lisäksi 75 % läsnäolo opetuksessa.

Freut mich 2, kpl 7–12

Katso lisätiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.