Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjää.

Ei edeltäviä opintoja. Ennen kurssia voi suorittaa verkkokurssin KK-VEN001 Tutustu venäjän kieleen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy kaikkein rutiininomaisimmista vuorovaikutustilanteista venäjäksi. Hän mm. hallitsee venäläiset kirjaimet ja ääntämisen perusperiaatteet, osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia, osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta, osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta, pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa sekä tuntee venäläistä tapakulttuuria.

  • venäläiset aakkoset ja ääntämisen perusteet
  • tervehtiminen, tutustuminen, perustietojen kertominen itsestä ja muista (nimi, ikä, kansalaisuus, ammatti, yhteystiedot, kielitaito), perhe ja ystävät, arkipäivän toiminnot, kahvilassa ja ostoksilla, tapaamisesta sopiminen, yksinkertainen keskustelu opiskelusta ja työstä, lyhyiden viestien kirjoittaminen
  • yllä mainittuihin tilanteisiin liittyvä tapakulttuuri sekä yleisin perussanasto ja -rakenteet, mm. pronominit, substantiivin suku, monikko, paikan ja kohteen ilmaiseminen, verbin preesens ja peruslukusanat sekä ajanilmauksia (viikonpäivät, kellonajat, vuorokaudenajat).

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Alestalo: Kafe Piter 1, kappaleet 4–10. Uudistettu painos 2020. Finn Lectura.

Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät ja kokeet. Kurssi sisältää mm. väli- ja loppukokeen sekä muita tehtäviä ryhmän mukaan myös verkkotehtävinä.

Ryhmän mukaan joko

  • kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä, aktiivinen osallistuminen (75 %) ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa, tai
  • monimuotototeutus, joka sisältää 42 tuntia lähiopetusta sekä 66 tuntia muuta työskentelyä mm. kurssin verkkoympäristössä, aktiivinen osallistuminen (90 %) ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.