Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan omaa elinpiiriään lähellä olevista asioista, osaa kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan sekä pystyy osallistumaan keskusteluun tutuista arkielämän aiheista.

• opiskelu yliopistossa
• asuminen
• vointi, terveys
• ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet
• kulttuuriharrastukset
• puhelinkäyttäytyminen
• viestien kirjoittaminen

• kieliopista käsitellään mm. substantiivien ja adjektiivien monikon sijataivutus, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot, päivämäärien ilmaiseminen, verbin aspektit, konditionaali, liikeverbejä

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 1-8.

Osalla toteutuksista lisäksi verkkomateriaali.

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

Ilmoittautuminen WebOodiin.

Opetus:

50t + 58t itsenäistä työskentelyä + tentti

maanantaisin 8.1.-1.3. (ei 22.2.) klo 15.50 - n. 18.30 (8x) ja

perjantaisin (ei 26.2.) klo 8.30-11.45 (7x)

Tentti 5.3.

Tenttiohjeet


Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.