Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2, venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op

Jos olet epävarma tasostasi tai sinulle sopivimmasta tavasta suorittaa opintojakso, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
  • ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
  • ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.
  • kirjallisuus ja lukeminen, arjen rutiineista ja kotitöistä keskusteleminen, majoittuminen hotelliin, kaupungilla liikkuminen, ravinto ja elintavat, sääilmiöt ja luonnonsuojelu, perhe ja ihmissuhteet, liikeneuvottelu ja virallinen viesti
  • edellä mainittuihin aihepiireihin liittyvää sanastoa ja rakenteita, mm. liikkeen kuvaileminen (liikeverbit), kehottaminen (käskymuodot) ja erilaisia ajanilmauksia (likimääräiset ja tarkat kellonajat, vuosiluvut).

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Alestalo & Malmberg, Kafe Piter 2, kappaleet 9–16 valikoiden, Finn Lectura, muu audio- ja videomateriaali, verkkomateriaali

Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät ja kokeet: kurssi sisältää mm. väli- ja loppukokeen sekä kurssin verkko-oppimisympäristössä tehtäviä erilaisia tehtäviä erityisesti monimuotototeutuksessa.

Opetus:

50t + 58t itsenäistä työskentelyä + tentti

8.3.-26.4. maanantaisi nklo 15.50-n.18.40 (7x, ei ma 5.4., ma 19.4. ja ma 26.4. klo 19 asti) ja

perjantaisin (ei1.4.) klo 8.30-11.45 (6x)

tentti 28.4.