Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2, venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op

Jos olet epävarma tasostasi tai sinulle sopivimmasta tavasta suorittaa opintojakso, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa keskustella nykymaailman ilmiöistä
 • osaa ilmaista erilaisia tunteita sekä reagoida tunteenilmaisuihin
 • osaa kertoa mielipiteensä itseään kiinnostavista seikoista sekä perustella mielipiteensä
 • selviytyy useimmissa matkustustilanteissa
 • ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä suullisista ja kirjallisista viesteistä
 • pystyy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista.

Erilaisia nykymaailman ilmiöihin liittyviä teemoja, mm.

 • työnhaku
 • Suomi-tietous
 • sähköiset mediat
 • matkustaminen
 • opiskelijaelämä
 • elämä nyky-Venäjällä
 • maahanmuutto
 • ym. aihepiireihin liittyvä sanasto sekä erilaisia asiateksteille tyypillisiä rakenteita, mm. partisiipit ja gerundit sekä sananmuodostuksen perusteita.

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Kafe Piter 3, kpl 1–8.

Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat suullisen ja kirjalliset oppimistehtävät ja kokeet: kurssi sisältää mm. väli- ja loppukokeen sekä kurssin verkko-oppimisympäristössä tehtäviä erilaisia tehtäviä erityisesti monimuotototeutuksessa.

Ryhmän mukaan joko

 • kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä, aktiivinen osallistuminen (75 %) ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa, tai
 • monimuotototeutus, joka sisältää 42 tuntia lähiopetusta sekä 66 tuntia muuta työskentelyä mm. kurssin verkkoympäristössä, aktiivinen osallistuminen (90 %) ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.