Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Grammar I 5 Cr Online Course 22.9.2020 - 22.10.2020 Seinäjoki

Target group

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opintojakso sopii esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Prerequisites

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Learning outcomes

Efter genomfört studieavsnittet ska studenten kunna:

Definiera och upptäcka exempel på vanliga ordklasser som brukar användas i beskrivning av svenska språket och alla exempel ska kunna motiveras utifrån tre kriterier (morfologi, syntax och semantik)

Definiera vad en fras är och identifiera åtminstone: nominalfras, adjektivfras, adverbfras, prepositionsfras och en verbkedja / verbfras.

Definiera vad en satsdel är och identifiera dessa i enklare autentiska texter (främst huvudsatser). Beskriva hur dessa är kopplade till fraser (och inte till ord).

Definiera, använda (i analys) och ge exempel på den centrala terminologin kring svensk grammatik dvs utöver ordklasser, fraser och satsdelar ska åtminstone följande termer behärskas: kongruens, species, dubbel bestämdhet, komparation, positiv, komparativ, superlativ, tempus, finit verb, infinit verb, perifrastisk.

Citera och använda beskrivningar av svenska normer kring t.ex. kongruens och species.

Jämföra svensk grammatik med något annat språk, exempelvis finska.

Försvara och motivera grammatisk analys med hjälp av referenser till handböcker i svensk grammatik såsom SAG och SAS och litteraturen på studieavsnittet.

Timing

Contents

Kursen ger en god förståelse av grunderna i den svenska grammatiken genom ett aktivt arbete med att utforska språket, förundras över det och leka med det.

Studenterna läser i den grammatiska litteraturen, gör övningar och diskuterar dessa med läraren och andra studenter för att nå en djupare förståelse. Ett fokus läggs på att motivera sina svar på övningar så att alla ska kunna förstå varför vissa lösningar ses som mer sannolika eller bättre.

Study materials

Obligatorisk litteratur:

Katarina Lundin. (2019) Språkets byggstenar – Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6. Studentlitteratur.

Gunilla Rehnqvist & Gudrun Svensson. (2019) Lära om språk. 3:e upplagan. Gleerups. Kap. 9, 10, 11, 12. (s. 155–256) ca 100 sidor

Övrig litteratur meddelas av läraren.

Källor för vidare övningar i grammatisk analys, vilken som används meddelas av läraren:

  1. Josefsson. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok. 2:a upplagan eller senare.
  2. Stroh-Wollin. 1998. Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit. Studentlitteratur.
  3. Bolander. 2012. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. 3:e upplagan. Liber.

Lärka, Språkbanken (webbaserade övningar i ordklasser, satsdelar och semantiska roller)

Referenslitteratur:

  1. Hultman, Svenska Akademiens Språklära (=SAS).
  2. Källström Svenska i kontrast

Svenskan Akademiens grammatik (=SAG)

Rekommenderade källor för övningar i grammatisk färdighet och grammatiska
normer:

C. Fasth & A. Kannermark.1998. Form i fokus. C. Folkuniversitetets förlag. (notera att ni även bör använda er av det separata facit som finns till denna bok)

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0 - 5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Recommended optional studies

Relation to other study units

Opintojakso on osa pohjoismaisten kielten perusopintoja (30 op).

Completion methods