Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opintojakso sopii esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Efter genomfört studieavsnitt kan du

  • definiera grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp
  • beskriva och ge exempel på språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • beskriva hur social variation relaterar till regional variation inom det svenska språkområdet
  • diskutera språklig variation i relation till sociala variabler och samhälleliga strukturer
  • reflektera över ditt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • identifiera och reflektera över språkpolitiska och samhälleliga aspekter som påverkar individers och gruppers språkbruk och språkval
  • beskriva Finlands språkliga situation demografiskt, politiskt och juridiskt.

Studieavsnittet behandlar grundläggande frågor anknutna till språk, samhälle och identitet; språkinlärning; språkpolitik; språklig variation och flerspråkighet.

Ingvar, Martin. Hjärnan. I: Lära barn att läsa. Legilex. (s. 19–33) e-bok.

Melin, Lars. Språkpsykologi. Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns. Liber. (enligt lärarens anvisningar)

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. 2015. Introduktion till sociolingvistik. 2 uppl. Studentlitteratur. (enligt lärarens anvisningar)

Rehnqvist, Gunilla & Gudrun Svensson. 2019. Lära om språk. 3:e upplagan. Gleerups. (speciellt kap. 6; 7; (3.3))

Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik (2:a uppl.). Liber. (enligt lärarens anvisningar)

Övrig litteratur specificeras av läraren på kursen eller av tentatorn.

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Luennot 20 t + ryhmäopetus 8 t + itsenäistä työskentelyä + kirjallinen lopputyö.

Opetuspäivät verkossa:
Pe 12.2.21 klo 17-20.15
La 13.2.21 klo 9.30-15.15
Su 14.2.21 klo 9-13
Pe 5.3.21 klo 17-20.15
La 6.3.21 klo 9.30-15.15
Su 7.3.21 klo 9-13.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.2.21.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 75 % oppitunneista). Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa paitsi oppitunneille myös itsenäiselle työskentelylle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintojakso on osa pohjoismaisten kielten perusopintoja (30 op).