Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, lkv 2019-2020 5 Cr Online Course 23.3.2020 - 25.4.2020 Helsinki Open university
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, lkv. 2018-2019, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 5 Cr Course 25.2.2019 - 28.4.2019 Seinäjoki
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, lkv. 2017-2018 5 Cr Course 15.1.2018 - 3.3.2018 Helsinki Open university

Target group

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opintojakso sopii esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Prerequisites

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Learning outcomes

Efter kursen ska studenten ha översiktliga baskunskaper om och en förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland. Studenten ska kunna förstå text som kräver sådana förkunskaper och bedöma språk- och samhällsföreteelser mot bakgrund av jämförelser mellan Sverige och Finland.

Contents

Kursen består av en hälft Sverigekunskap som ger en översikt av Sveriges historia, samhällssystem och litteratur, inklusive läsning av skönlitterära verk, och en hälft som ger baskunskaper om Svenskfinland, finlandssvenskar och finlandssvenska.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kursen där 80 % närvaro krävs.

Study materials

Sverige:

Kalle Lind (2014): Sverige för idioter. Typ en lärobok. Roos & Tegnér.

Sverige. En lättläst faktabok (2013). 8 sidor.

Johan Franzon: Svensk litteraturhistoria i korsdrag. Kompendiematerial.

Ytterligare kursmaterial meddelas i samband med kursen.

Svenskfinland (valda delar):

 • Saara Haapamäki (2010). Finlandssvenskarna och svenskan i Finland (5 s.)
 • Mirja Saari (2009). Vuoden 1809 kielitilanteesta nykyaikaan. (11 s.)
 • Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.). Konstruktioner i finlandssvensk syntax. S. 11-36.
 • Marika Tandefelt (1995) Finlands svenskar i det 20e seklet. Småskrift. Folktinget
 • Marika Tandefelt (red.) 2015. Gruppspråk, samspråk, två språk. SLS
 • Max Engman (2016). Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 18121922.

Dessutom läses en av följande böcker:

 • T. Ritamäki, F.Lång, A.Rotkirch & S. Hiidenheimo De andra – en bok om klass,
 • L. Höckerstedt Svenskan på plats,
 • L. Höckerstedt Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandsvenskhet,
 • A-M. Ivars & L. Huldén När kom svenskarna till Finland?
 • C. Sundström & T. Söderling (red.) Obs! Klass.

Övrig litteratur kan tillkomma i överenskommelse med läraren.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Relation to other study units

Opintojakso on osa pohjoismaisten kielten perusopintoja (30 op).