Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Sat 18.11.2017
10:15 - 13:30
Mon 20.11.2017
16:30 - 19:45
Mon 27.11.2017
16:30 - 19:45
Sat 2.12.2017
10:15 - 13:30
Mon 4.12.2017
16:30 - 19:45
Mon 11.12.2017
16:30 - 19:45
Thu 14.12.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Nämä opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla syksystä 2016 alkaen.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
  • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • känna igen basala former av språkets sociala variation
  • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
  • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Studieavsnittet behandlar grundläggande frågor anknutna till språk, samhälle och identitet; språkpolitik; språklig variation och flerspråkighet.

Obligatorisk litteratur:

E. Sundgren (red.) Sociolingvistik (2:a uppl.) (s. 158-194, 274-307, 325-349)

Warren, Introducing psycholinguistics.

Övrig litteratur specificeras av läraren på kursen.

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Luennot 20 t + ryhmäopetus 8 t + itsenäistä työskentelyä + kirjallinen lopputyö. Kirjallinen lopputyö palautetaan viimeistään 26.1.18.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 80 % oppitunneista).

Opintojakso on osa pohjoismaisten kielten perusopintoja (30 op).