Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Fonologia ja morfologia, syksy 2020 5 Cr Online Course 1.9.2020 - 17.12.2020 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Phonology and morphology 5 Cr Literature examination 26.2.2020 - 22.8.2020 Helsinki Open university
Fonologia ja morfologia, syksy 2019 5 Cr Course 19.9.2019 - 19.12.2019 Helsinki Open university
Phonology and morphology 5 Cr Literature examination 9.2.2019 - 18.5.2019 Helsinki Open university
Fonologia ja morfologia, syksy 2018 5 Cr Course 18.9.2018 - 11.12.2018 Helsinki Open university
Phonology and morphology 5 Cr Literature examination 10.1.2018 - 7.4.2018 Helsinki Open university
Fonologia ja morfologia, syksy 2017 5 Cr Course 17.10.2017 - 12.12.2017 Helsinki Open university

Learning outcomes

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Contents

Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön: äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan sekä morfeemeihin ja niiden analyysiin. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista.

Study materials

Kirjatenttivaihtoehto:
Aho, E., Huhtaniemi, A., Nikonen M.:
Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille (s. 7–70);
Koivisto, V.: Suomen sanojen rakenne (s. 1–210);
Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Fonologia ja morfofonologia (s. 35–81), Taivutus (s. 83–152), Sanarakenne ja sananmuodostus (s. 169–193).

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5.

Relation to other study units

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.

Additional information

Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.