Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 1.9.2020
16:30 - 18:00
Thu 3.9.2020
16:30 - 18:00
Tue 8.9.2020
16:30 - 18:00
Thu 10.9.2020
16:30 - 18:00
Tue 22.9.2020
16:30 - 18:00
Thu 24.9.2020
16:30 - 18:00
Tue 6.10.2020
16:30 - 18:00
Thu 8.10.2020
16:30 - 18:00
Tue 20.10.2020
16:30 - 18:00
Thu 22.10.2020
16:30 - 18:00
Tue 3.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 5.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 17.11.2020
16:30 - 18:00
Thu 19.11.2020
16:30 - 18:00
Tue 1.12.2020
16:30 - 18:00
Thu 3.12.2020
16:30 - 18:00
Tue 15.12.2020
16:30 - 18:00
Thu 17.12.2020
16:30 - 18:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön: äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan sekä morfeemeihin ja niiden analyysiin. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista.

Luennoitsijan määräämin osin. Kirjallisuus kerrotaan ensimmäisellä opetuskerralla ja Moodlessa:
Aho, E., Huhtaniemi, A., Nikonen M.: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille (s. 7–70); Laaksonen, K. & A. Lieko: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (4., uudistettu painos); Koivisto, V.: Suomen sanojen rakenne (s. 1–210); Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Fonologia ja morfofonologia (s. 35–81), Taivutus (s. 83–152), Sanarakenne ja sananmuodostus (s. 169–193).

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.

Verkkoluennot 36 t + verkkotentti + verkkotehtäviä

Huom.! Verkkoluennoille osallistuminen edellyttää opiskelijalta tietokonetta sekä ääni- ja videoyhteyttä.Verkkoluennot välitetään Zoomilla. Verkkoluentojen ajankohdat löydät Aikataulu -osiosta.

Varaa kurssin suorittamiseen aikaa. Verkkoluentojen lisäksi kurssilla on kotitehtäviä, verkkotenttejä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan 1. verkkoluentokerralla.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.8.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lopputentti:

Lopputenttivaihtoehtoja on neljä. Kaikki tenttivaihtoehdot järjestetään verkkotentteinä.

  1. ma 11.1.2021 klo 8.00–20.00
  2. ke 17.2.2021 klo 8.00–20.00
  3. ke 7.4.2021 klo 8.00–20.00
  4. ke 19.5.2021 klo 8.00–20.00

Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin (= lopputentti + mahdolliset uusintatentit).

Verkkotentit järjestetään kurssin Moodle-sivuilla. Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Moodlessa (poikkeuksena tammikuun tentti, johon ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen Moodlessa).

Huomaa, että ilmoittautuminen tenttiin on sitova. Jos et pääse tenttiin, poista ilmoittautumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Huom!
Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.